Občan

Úplná uzávierka na ulici Športová

Z dôvodu konania akcie Oslavy ligového titulu Spartak Trnava sa uskutoční úplná uzávierka na ulici Športová.

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 18. 05. 2018 do 10.00 hod. dňa 20. 05. 2018 

 Úsek a dĺžka uzávierky: Úplná uzávierka na Ulici Športová bude od križovatky s Ulicou Dolné bašty po križovatku s Ulicou Kollárova, dĺžka uzavretého úseku cca 230 m.

Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzková trasa bude vedená z Ulice Dolné bašty cez Ulicu Halenárska okolo amfiteátra, po Ulici Sladovnícka a Hlboká a potom na Ulicu Kollárova.  V opačnom smere z Ulice Dolné bašty cez Ulicu Paulínska, Dolnopotočná  na Ulicu Halenárska smerom na Ulicu Hollého a Ulicu Jerichovu na Ulicu Rybníkovú.

18.5.2018 7:40

 
Chcete vedieť, čo je nové?