Občan

Úplná uzávierka na Zelenečskej ulici

Z dôvodu rekonštrukcie okružnej križovatky na Zelenčskej ulic III/1287 sa uskutoční úplná uzávierka na Zelenečskej ulici (okrem dopravnej obsluhy a MAD).

Doba uzávierky: od 02. 11. 2020 do 22. 11. 2020

Popis a dĺžka obchádzky: Zelenečská I., Zelenečská II., Linčianska I., vynechané: Tamaškovičova, Bulharská Potraviny, Bulharská Tatrachema

27.10.2020 15:36