Občan

Úplná uzávierka okružnej križovatky Veterná - Olympijská od 15. júla do 1. októbra 2019

Z dôvodu výstavby okružnej križovatky Veterná - Olympijská sa uskutoční úplná uzávierka miestnej komunikácie okružnej križovatky.

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 15. 07. 2019 do 21.00 hod. dňa 01. 10. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 30 m od od vjazdu do bytového B03, po parkovisko na ulici Olympijská.
Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa pre Mestskú autobusovú dopravu č. 6, 22 bude vedená po uliciach Saleziánska, Špačinská a Sibírska a č. 14 po ulici Saleziánska a Ulici Parašutistov tak isto. Dĺžka obchádzky cca 1 km.  Obchádzková trasa bude vedená po ulici Saleziánska, Špačinská a Sibírska a priľahlých uliciach. Obchádzková trasa bude vyznačená dopravným značením.


Príloha MAD

 

9.7.2019 9:41