Občan

Úplná uzávierka Športovej ulice od 31. januára do 5. februára 2023

Z dôvodu prác na stavbe bude nutná úplná uzávierka Športovej ulice pre žiadateľa:

Obchodné meno: ARENA PARK s.r.o.

Sídlo: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

IČO: 51682885

Dôvod uzávierky: vyberanie štetovníc zo stavby od Športovej ulice
 
Druh uzávierky: úplná

Doba uzávierky: od 30. 1. 2023 6.00 h – do 5. 2. 2023 22.00 h

Úsek a dĺžka uzávierky: Športová ulica od rodinného domu s.č. 535/19 po vežový žeriav na parcele č. 6375/2

Popis a dĺžka obchádzky: cez ulice Dolné Bašty, Halenárska, Hlboká, Kollárova

27.1.2023 16:19