Občan

Úplná uzávierka Suchej ulici 39 po križovatku s Ulicou J. Hlúbika 15

Z dôvodu osadenia žeriava pre práce na streche kostola sa uskutoční úplná uzávierka na Suchej ulici č. 39 po križovatku s Ulicou J. Hlúbika 15. 

Doba uzávierky: od 18. 03. 2021 do 18. 03. 2021 od 10. 00 do 12. 00 h

Úsek a dĺžka uzávierky: celá dĺžka úseku ulice - 40 m

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa v zmysle dopravného značenia

 
 
 
 
 

17.3.2021 11:11