Občan

Úplná uzávierka ulice Alfréda Wetzlera

Z dôvodu odvodnenia komunikácie a zriadenia uličného vpustu s pripojením na jestvujúcu daždovú kanalizáciu sa uskutoční úplná  uzávierka ulice Alfréda Wetzlera

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 14. 12. 2017 do 17.00 hod. dňa 15. 12. 2017

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 35 m od križovatky ulíc Alfréda Wetzlera a Oskára Čepana pred parcelou č. 10801/199, po križovatky ulíc Oskára Čepana a Alfréda Wetzlera pred parcelou č. 10801/199.

14.12.2017 14:06

 
Chcete vedieť, čo je nové?