Občan

Uzávera parkoviska pri Mestskej športovej hale 23. februára

Z dôvodu konania futbalového turnaja bude nutná úplná uzávera malého parkoviska pri Mestskej športovej hale.

Pre žiadateľa:
Obchodné meno: VUJE Trnava, a.s.
Sídlo:                     Okružná 5, 918 64 Trnava
IČO:                       31450474

Dôvod uzávierky: Konanie futbalového turnaja v Mestskej športovej hale
Druh uzávierky:    úplná
Doba uzávierky:  23. februára 2024 od 7.30 h do 15.00 h
Úsek a dĺžka uzávierky: Malé parkovisko pri Mestskej športovej hale
Popis a dĺžky obchádzok: obchádzková trasa nie je potrebná, v zmysle dočasného dopravného značenia
 

12.2.2024 9:20