Občan

Uzávery ulíc a parkovísk počas Tradičného trnavského jarmoku

Parkoviská a miestne komunikácie na uliciach Vajanského, Radlinského, Doplnopotočnej, Paulínskej, Dolných baštách, Trhovej, Trojičnom námestí, Hviezdoslavovej, Hlavnej a Sad A. Bernoláka v Trnave budú od 7.00 h 2. septembra 2019 do 17.00 h 9. septembra 2019 uzavreté. Dôvodom uzávery je konanie Tradičného trnavského jarmoku.

Úseky a dĺžky uzávery:
Parkovisko pri Bernolákovej bráne na Radlinského ulici, parkovisko pri okresnom úrade na Vajanského ulici a parkovisko na Doplnopotočnej ulici, komunikácia na Doplnopotočnej ulici od Halenárskej po Paulínsku ulicu v dĺžke 135 m, komunikácia na Paulínskej od Doplnopotočnej po Dolné bašty v dĺžke 325 m, komunikácia na Radlinského od Hospodárskej – od mosta pri Bernolákovej bráne.
Obchádzková trasa nie je možná, lebo Tradičný trnavský jarmok sa koná v celom centre mesta, ktoré bude pre dopravu uzavreté.
Prejazdné budú ulice Halenárska na Invalidskú ulicu, Hornopotočná a Pekárska.
Vajanského ulica bude od parkoviska pri okresnom úrade po Zámočnícku ulicu obojsmerná.

 NÁVRH PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA POČAS TTJ 2019

28.8.2019 12:32

 
Chcete vedieť, čo je nové?