Občan

Uzávierka miestnej komunikácie na Starohájskej bude rozdelená na dve etapy

Dôvod uzávierky: rekonštrukcia krytu vozovky Starohájskej ulice

Druh uzávierky: úplná - podľa priloženej situácie.

Doba uzávierky: od 07.00 hod. 2. júla 2018 do 31. júla 2018 23.00 hod.

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke v 1. etape 200 m, v 2. etape 150 m
 
1. etapa od Hlbokej po bezbarierový prístup na lávku na Starohájskej

2. etapa od V. Clementisa po po bezbarierový prístup na lávku Starohájskej

Popis a dĺžka obchádzky:

Obchádzková trasa pre Tehelnú a V jame bude počas realizácie 1. etapy po Bučianskej

V 1. etape bude prístup na parkovisko na Starohájskej možný z V. Clementisa.

V 2. etape bude prístup na parkovisko na Starohájskej možný z Hlbokej


 

29.6.2018 13:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?