Občan

Uzávierka na Michalskej ulici

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom novovybudovania distribučnej siete elektrickej energie sa uskutoční úplná uzávierka na ulici Michalská. 

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 22. 08. 2017 do 17.00 hod. dňa 27. 08. 2017
Úsek a dĺžka uzávierky: od križovatky v celom úseku ulice Michalská po križovatku, v dĺžke cca 300 m.

 

 

22.8.2017 15:15

 
Chcete vedieť, čo je nové?