Občan

Uzávierka na R1 – križovatková vetva Trnava sever (obchvat Trnava po I/51)

Z dôvodu rozkopávky miestnej komunikácie za účelom opravy vozovky sa uskutoční uzávierka jazdného pruhu (smer prejazdný) na R1 - križovatková vetva Trnava sever (obchvat Trnava po I/51), smer Trnava sever - Nitra západ

Doba uzávierky: od 20.00 hod. dňa 23. 08. 2019 do 04.00 hod. dňa 26. 09. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky: 0,300 km - 0,400 km

Popis a dĺžka obchádzky: Oprava vozovky križovatkovej vetvy pod rýchlostnou cestou po cestu I/51 v oboch smeroch. Pracovný úsek v dĺžke 400 m je zabezpečený dočasným dopravným značením a signalizačnými vozíkmi.
Cestná doprava je riadená regulovčíkmi. Obmedzenie rýchlosti na 40km/h.
 

Trnava sever VDZ

23.8.2019 10:26

 
Chcete vedieť, čo je nové?