Občan

Uzávierka na Športovej a Kollárovej ulici v piatok 7. júna

Z dôvodu zabezpečenie priestoru pre organizátorov a divákov medzinárodného futbalového zápasu SR - Jordánsko sa uskutoční úplná uzávierka na Športovej ulici a čiastočná uzávierka na Kollárovej ulici, počas ktorej budú zabrané iba parkovacie miesta pod tribúnou City Areny.

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 07. 06. 2019 do 24.00 hod. dňa 07. 06. 2019

Úsek a dĺžka uzávierky: úplná uzávierka na Športovej ulici bude od križovatky s ulicou Dolné bašty po križovatku s Kollárovou ulicou, dĺžka uzavretého úseku cca 230 m. Na Kollárovej ulici budú uzavreté  parkovacie miesta, ktoré budú vyznačené prenosným dopravným značením.
Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa bude vedená z ulice Dolné bašty cez Halenársku ulicu okolo amfiteátra, na Hlboká ulicu a Kollárovu ulicu.  V opačnom smere z ulice Dolné bašty cez Halenársku ulicu, na Hollého ulicu a Jerichovu ulicu na Rybníkovú ulicu. Na Kollárovej ulici budú uzavreté iba parkovacie miesta, preto obchádzková trasa nie je potrebná.
 

 

30.5.2019 8:41

 
Chcete vedieť, čo je nové?