Občan

Uzávierka na Trstínskej ulici

Z dôvodu realizácie prác na priľahlej stavbe sa uskutoční úplná uzávierka na Trstínskej ulici.

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 05. 06. 2018 do 20.00 hod. dňa 30. 09. 2018

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke cca 200 m od okružnej križovatky ulíc Cukrová a Trstínska po Oktan pumpu na Trstínskej ulici.

Popis obchádzky: chodci budú usmernení prenosným dopravným značením C16 (Iný príkaz) s nápisom „Chodci prejdite na druhú stranu ulice“. Za ňou bude umiestnená dopravná značka B13 - „Zákaz vstupu chodcov“ a dopravné zariadenie Z2a – „Zábrana na označenie uzávierky chodníka“.
 

1.6.2018 15:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?