Občan

Uzávierka Radlinského ulice

Radlinského ulica v Trnave bude od 19. apríla do 25. mája úplne uzavretá na úseku od križovatky s Hlavnou ulicou po okružnú križovatku na Radlinského ulici. Dôvodom uzávierky je rekonštrukcia vodovodu. Obchádzková trasa nie je potrebná, lebo vodiči sa môžu otočiť na uvedenej okružnej križovatke. Investorom stavby je TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany. Práce bude vykonávať spoločnosť AXEL TT s.r.o., Šafárikova 17, 917 01 Trnava, zodpovedný pracovník Milan Hrdina, t. č. 0903 431 017.

MsÚ Trnava, ODaKS, úsek dopravy

17.4.2012 3:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?