Občan

Uzavretá miestna komunikácia na Ulici Lipová v Trnave

Mestský úrad v Trnave, ODaKS, úsek dopravy Vám týmto oznamuje, že od 12. novembra 2012 8.00 h do 23. novembra 2012 18.00 h bude uzavretá miestna komunikácia na Ulici Lipová v Trnave, časti Modranka, a to v úseku od križovatky s Ulicou Seredská po križovatku s Ulicou Javorová. Cestná doprava bude usmernená dopravnými značkami.

ODaKS, úsek dopravy

7.11.2012 15:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?