Občan

V nedeľu 4. júna bude úplne uzatvorená Ulica Pri Kalvárii

Pri príležitosti konania podujatia „ Deň detí na Kalvárii“ bude úplne uzatvorená ulica Pri kalvárii.

Pre žiadateľa: Obchodné meno: Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko

Sídlo:                     Hlavná 1, 917 01 Trnava

IČO:                       53740408

Dôvod uzávierky: konanie podujatia „Deň detí na Kalvárii“

Druh uzávierky:  úplná

Doba uzávierky:   od 04.06.2023  08.00 hod. do 04.06.2023  20.00 h

Úsek a dĺžka uzávierky: ulica Pri kalvárii od križovatky s ulicou Cukrová po koniec slepej ulice v smere do centra mesta                     

Popis a dĺžky obchádzok: podľa dočasného dopravného značenia

31.5.2023 13:02