Občan

Veľké parkovisko pri Mestskej športovej hale bude 11. septembra úplne uzatvorené

Z dôvodu konania podujatia „ Deň záchranných zložiek“  bude úplne uzatvorené veľké parkovisko pri Mestskej športovej hale.

Pre žiadateľa: Obchodné meno: Mesto Trnava

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

IČO: 00313114

Dôvod uzávierky: konanie podujatia „Deň záchranných zložiek“

Druh uzávierky: úplná

Doba uzávierky: od 11.09.2023  00.01 h do 11.09.2023  22.00 h 

Úsek a dĺžka uzávierky: veľké parkovisko pri Mestskej športovej hale na ulici Rybníkova

Popis a dĺžky obchádzok: obchádzková trasa nie je potrebná, podľa dočasného dopravného značenia.

6.9.2023 11:27