Občan

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby Obnova bytového domu s. č. 2547, Ľ. Podjavorinskej 25 - 30

Verejná vyhláška – stavebné povolenie dňa 29. 6. 2018 č. OSaŽP/33746-65052/2018/Ká na zmenu dokončenej stavby Obnova bytového domu s. č. 2547, Ulica Ľudmily Podjavorinskej 25 - 30, Trnava. Stavebníci vlastníci bytového domu s. č. 2547, Ulica Ľudmily Podjavorínskej 25, 26, 27, 28, 29, 30, 917 01 Trnava  v  zastúpení  STEFE Trnava, s. r. o.

Stavebné povolenie (verejná vyhláška)

10.7.2018 11:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?