Občan

Vodovodná prípojka, areálová kanalizačná a tlaková kanalizačná prípojka pre objekt

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o povolení vodnej stavby: Vodovodná prípojka, areálová kanalizačná a tlaková kanalizačná prípojka pre objekt Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní.

18.1.2012 12:53

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?