Voľné nájomné a sociálne byty vo vlastníctve Mesta Trnava

31.10.2019 14:20

 
Chcete vedieť, čo je nové?