Občan

Voľné pracovné miesto - kuchárka

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Adresa: Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO:  37990365
DIČO: 2022104656

Kontakt: Ing. Krajčovičová B.    č. tel.: 033/32 36 861 prípadne 033/ 32 36 860
                            riad. školy                                              sekretariát
e-mail: info@zsmg.trnava.sk

Dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.
Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu: ZŠ s MŠ, Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava  prípadne e-mailom.
Pracovné miesto – počet: 1 (môže byť aj dôchodca)
Pracovné zaradenie: kuchár/ka  (v ŠJ pri ZŠ)

Požadované vzdelanie: vyučený v odbore: kuchár prípadne kuchár - čašník ,platný potravinársky preukaz  
   
Nástup:
od 01. 11. 2019 na dobu určitú 1 rok (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok - piatok
Prac. náplň: PČ: 01. 02. 03 Výroba technologicky náročných tepelných jedál alebo  špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených strojov. 
Platové podmienky: Určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.,
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy : PT 2 /stupeň 14 vo výške: 637,00 €
(neskôr osobný príplatok)
                                                                                 
                                                  

 

24.10.2019 9:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?