Občan

Voľné pracovné miesto kuchárky v MŠ

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

IČO: 37990365, DIČO: 2022104656
Kontakt: Ing. Beáta Krajčovičová
č. tel.: 033/ 32 36 861 riad. školy, 033/32 860 sekretariát
e-mail: info@zsmg.trnava.sk

ponuka voľné pracovné miesto: hlavná kuchárka v MŠ
 
Dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.
Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie odbor: kuchárka (výučný list)
Doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, životopis, výučný list v odbore, osobný dotazník, zápočet praxe
Nástup: od 1. 6. 2020
Práca na 1 zmennú prevádzku (plný úväzok) od 6.30 h. – do 14.30 h., doba neurčitá.
 
Plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a NV SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov v platovej triede 3/st. 14 = 728,50 €.

PČ: 01. 03. 06 - Náplň práce: Zabezpečovanie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky (napr. stravovacia jednotka, predajňa), vybavovanie reklamácií a objednávok.

 

18.5.2020 9:08

 
Chcete vedieť, čo je nové?