Občan

Voľné pracovné miesto - učiteľ druhého stupňa základnej škole (matematika)

Kategória: učiteľ
Podkategória:  učiteľ druhého stupňa základnej školy
Aprobácia:  matematika  (v ľubovoľnej kombinácii)
Nástup: 1. 1. 2020 (s možnosťou prijatia do trvalého pracovného pomeru)
Platové podmienky: od 915 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Požiadavky na uchádzača: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu admin@zsvancurovatt.edu.sk. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor.

KONTAKT:
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, 917 01 Trnava
Riaditeľ školy: PaedDr. Milan Kánya, 0918 433 547
Kontakt:  č.tel.033/32 36 921 - 923,
email: milan.kanya@zsva.trnava.skadmin@zsvancurovatt.edu.sk
 

22.10.2019 10:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?