Občan

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľa/ky druhého stupňa základnej školy

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava prijme do pracovného pomeru dvoch/dve učiteľov/-ky druhého stupňa základnej školy, s požadovaným vzdelaním v zmysle zákona,

  • učiteľa s aprobáciou matematika + niektorý z predmetov fyzika, geografia, anglický jazyk, technika
  • učiteľa s aprobáciou anglický jazyk + iný predmet

s nástupom od 23. 08. 2021. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov (minimálne 970,00 € - u začínajúceho).

Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: ZSKUBINU@pobox.sk.
Informácie poskytujeme na č.t. 033/3236943.

19.5.2021 14:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?