Občan

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571. 
  Návrh VZN 
 Pripomienky

2.12.2021 15:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?