Občan

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti.

Všetky informácie nájdete v priloženom dokumente. 

 Vykurovacie obdobie 

26.9.2022 13:58

 
Chcete vedieť, čo je nové?