Občan

Výmena elektrického vedenia na uliciach Kukučínova, Robotnícka, Kopánková a Pažitná v Trnave

Spoločnosť Enermont, s.r.o., Bratislava, realizuje na Ulici Kukučínova, Robotnícka, Kopánková a Pažitná v Trnave výmenu elektrického vedenia. Ide o uloženie NN elektrického vedenia do terénu na uvedených uliciach. Rozkopávkové práce pre spoločnosť Enermont vykonáva spoločnosť Ing. Ladislav Prokopius - FY, Štefánikova 1106, Kúty, stavbyvedúci Adrián Polach, tel. 0917 350 819. Zodpovedný pracovník za spoločnosť Enermont Vladimír Demjan, tel. 0907 718 430.

Práce sa budú realizovať v termíne 10. máj 2012 - 10. jún 2012.

11.5.2012 2:03