Občan

Výstavba STL – plynovodu na uliciach Bučianska, Špačinská cesta, Prechodná, Jaderná a Okružná

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava  bude realizovať na Ulici Bučianska, Špačinskej ceste, Ulici Prechodná,  Jaderná a Okružná v Trnave výstavbu STL – plynovodu, pri ktorej dôjde k rozkopaniu chodníkov a miestnych komunikácií na uvedených uliciach. Na Špačinskej ceste dôjde k uzavretiu chodníka, a to od križovatky s Ulicou Prechodná až po Ulicu Okružná. Termín uzávierky chodníka bude od 25. 5. 2012 do 30. 8. 2012. Rozkopávka chodníka v mieste autobusovej zastávky MAD sa bude robiť po polovici dĺžky zastávky, takže zastávky zostanú v prevádzke bez obmedzenia cestovných poriadkov. Ďalej bude uzavretá MK-Jaderná, a to v termíne od 18. 6. 2012 do 3. 7. 2012. Rozkopávkové práce pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. bude  vykonávať spoločnosť Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42, Biely Kostol, stavbyvedúci Ondrej Holický, č. t. 0903 237 170. Zodpovedný pracovník za spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. je Ing. Miloš Sagál, č. t. 0905 754 758. Rozkopávkové práce na chodníkoch a miestnych komunikáciách  začnú od 21. 5. 2012 a budú aj s povrchovou úpravou ukončené do 30. 8. 2012.

Mestský úrad v Trnave, ODaKS, úsek dopravy: Konštantín Šimo, Igor Vyskoč

18.5.2012 3:14

 
Chcete vedieť, čo je nové?