Občan

Výzva na predloženie sponzorských ponúk - realizácia kampane Európsky týždeň mobility

Mesto Trnava vyhlasuje Výzvu na poskytnutie sponzorstva na získanie cien pre účastníkov a súťažiacich v rámci viacerých aktivít prebiehajúcich počas ETM 2019.

Výzva je zameraná na oslovenie potenciálnych sponzorov, ktorí majú záujem prispieť poskytnutím vybraných tovarov alebo služieb z uvedených balíčkov:

  • Spotrebný materiál (vrátane dopravy) – napr. ovocie,  sladké pečivo na aktivitu „Raňajky pre nemotoristov“, športové pomôcky a potreby do súťaže alebo rôzne vstupenky, poukážky.
  • Poskytnutie služieb (vrátane dopravy) – grafický návrh, lokálne mediálne služby.


V prípade záujmu o predloženie sponzorskej ponuky, žiadame o vyplnenie prílohy č. 1 tejto výzvy - Formulára sponzorskej ponuky.
Platnou ponukou je sponzorská ponuka, ktorá nebude v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými Mestom Trnava vo Výzve.

Lehota na predloženie sponzorskej ponuky: najneskôr do 28. 09. 2019 do 12.00 hod. na e-mailovú adresu: petra.vrablova@trnava.sk, predmetom správy „Sponzoring - ETM 2019“.
 

Výzva

22.8.2019 14:23

 
Chcete vedieť, čo je nové?