Občan

Výzva na predloženie sponzorských ponúk - systém zdieľaných elektrobicyklov a príslušenstva

Mesto Trnava vyhlasuje Výzvu na poskytnutie sponzorstva na rozšírenie a doplnenie systému zdieľaných elektrobicyklov a príslušenstva.

Výzva je zameraná na oslovenie potenciálnych sponzorov, ktorí majú záujem prispieť poskytnutím vybraných tovarov z uvedených balíčkov:

  1. sponzorské poskytnutie nových elektrobicyklov (súčasťou bicykla je jeden kus batérie) vrátane dopravy do Trnavy,
  2. sponzorské poskytnutie nových náhradných dielov a príslušenstva vrátane dopravy do Trnavy.


V prípade záujmu o predloženie sponzorské) ponuky žiadame o vyplnenie prílohy č. 1 tejto výzvy - Formulára sponzorskej ponuky.
Platnou ponukou je sponzorská ponuka, ktorá nebude v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými Mestom Trnava vo Výzve.

Miesto doručenia ponuky: Mesto Trnava Hlavná 1, 917 71 Trnava

Lehota na predloženie sponzorskej ponuky: najneskôr do 30. 11. 2020 do 12.00 hod. na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailovú adresu: bikesharing@trnava.sk s predmetom správy „Sponzoring - bikesharing“.

Podrobnosti nájdete v priložených dokumentoch:
 

Výzva na poskytnutie sponzorstva na rozšírenie a doplnenie systému zdieľaných elektrobicyklov a príslušenstva v meste Trnava

Príloha č. 1 - Formulár sponzorskej ponuky

Príloha č. 2 - Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva

Príloha č. 3 - Sponzorská zmluva

30.7.2019 17:11

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová