Občan

Z dôvodu konania Tradičného Trnavského jarmoku bude obmedzená doprava v centre mesta

Z dôvodu konania Tradičného Trnavského jarmoku bude obmedzená doprava v centre mesta.

Obchodné meno: Mesto Trnava, MsÚ - organizačná skupina TTJ

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

IČO: 00313114

Dôvod uzávierky: Konanie podujatia „Tradičný trnavský jarmok 2023“

Druh uzávierky: úplná uzávierka miestnych ciest a chodníkov

Doba uzávierky: od 11.09.2023  07.00 h ulica Radlinského – parkovisko pri Bernolákovej bráne, ulica Vajanského – parkovisko pri Okresnom úrade - katastrálny odbor, ulica Paulínska, ulica Dolnopotočná  - parkovisko – z dôvodu stavby stánkov a zariadení

Ostatné ulice od 12.09.2023 od 07.00 h

Termín ukončenia – všetky ulice okrem parkovísk 18.09.2023 o 07.00 h

  • Parkovisko na ul. Dolnopotočná 18.09.203 o 08.00 h
  • Parkovisko na ul. Vajanského a parkovisko pre Bernolákovej bráne 18.09.2023 o 17.00 h

Úsek a dĺžka uzávierky: Dolné Bašty, Paulínska, Dolnopotočná, Trojičné námestie, Hviezdoslavova, Hlavná, Trhová, Radlinského, Divadelná, Vajanského ( parkovisko pri katastrálnom úrade), Radlinského ( parkovisko pri Bernolákovej bráne), Park Antona Bernoláka v Trnave

Ulica Halenárska – prejazdná s obmedzeniami, Ulice Pekárska a Františkánska čiastočne uzatvorené v úsekoch napojenia na pešiu zónu.

Popis a dĺžky obchádzok: Obchádzková trasa v zmysle PDZ

7.9.2023 13:24

 

Kľúčové slová