Občan

Zámer prenajať majetok mesta: nájomné byty na J. G. Tajovského a Ul. generála Goliana

Zámer prenajať majetok mesta:  

byt č. 12, súpis. č. 7951, Ulica J. G. Tajovského, pare. č. 1635/218

byt č. 45, súpis. č. 7951, Ulica J. G. Tajovského, pare. č. 1635/218

byt č. 1 súpis. č. 6012, Ulica gen. Goliana, pare. č. 8399/56

Zámer  

12.4.2023 9:19