Občan

Zámer prenajať majetok mesta: nájomný byt na Veternej ulici

Zámer prenajať majetok mesta 

byt č. 21, súpis. Č. 7236, Ulica Veterná, parc. č. 5292/189

Zámer  

12.4.2023 8:51