Občan

Zámer prenajať majetok mesta Trnava obchodnej spoločnosti City-Arena a. s.

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať majetok nájomnou zmluvou obchodnej spoločnosti City-Arena a. s.

Zámer prenajať majetok

22.10.2012 15:11

 
Chcete vedieť, čo je nové?