Občan

Zámer prenajať majetok mesta_Trojičné námestie 11

Mesto Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Trnava.

Zámer prenajať majetok

9.4.2020 12:16

 
Chcete vedieť, čo je nové?