Občan

Zatvorenie Pokladne 31 .10. 2019 v čase obednej prestávky

Mestský úrad Trnava oznamuje, že Pokladňa bude dňa 31. 10. 2019 v čase obednej prestávky t. j. od 11.30 do 12.30 hod. zatvorená.
Hotovostné úhrady bude možné zrealizovať na pracoviskách Kancelárií prvého kontaktu.


 

29.10.2019 9:05

 
Chcete vedieť, čo je nové?