Občan

Zmena formy triedeného zberu pre rodinné domy v lokalite Kopánka I.

Nádoby budú pridelené iba občanom, ktorý nemajú žiadne podlžnosti voči mestu Trnava na komunálnom odpade.

 

6.11.2019 12:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?