Občan

Zmena prerušenia dodávky vody na Hlavnej ulici v Trnave

OZNAM

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany Vám týmto oznamuje,

že dňa 30. apríla 2012
bude prerušená dodávka vody na Hlavnej ulici v Trnave(pre nehnuteľnosti od pobočky Slovenskej sporiteľne na Vajanského ul. po pobočku UNI Credit banky, Štefánikova ul. 48) s nasledovným časovým harmonogramom:

8.00 h – 11.00 h úplná odstávka vody

11.00 h – 14.00 h postupná montáž prípojok a pripájanie na náhradný rozvod vody


Počas odstávky bude dodávka vody zabezpečená cisternou, umiestnenou na pešej zóne.

Odstávka vody je súčasťou rekonštrukcie vodovodu na Hlavnej ulici v Trnave. Počas rekonštrukcie budú jednotlivé nehnuteľnosti zásobované pitnou vodou cez náhradný rozvod vody, uložený na povrchu pešej zóny.

Žiadame vlastníkov a užívateľov nehnuteľností, aby nezasahovali do dočasného rozvodu vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody kontaktujte tel. č.:
Ing.Kvašňák 0903 713 519 (dodávateľ f. Insituform)
Ing. Loskot 0903 288 384 (dodávateľ f. Insituform)
p. Nižnánsky 0915 891 761 (Tavos, a.s.)

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Vám vopred ďakuje za porozumenie a trpezlivosť počas rekonštrukčných prác.

24.4.2012 4:32

 

Súvisiaci obsah