Občan

Zmena v termíne začatia uzávery parkovísk počas podujatia Okolo Slovenska 2022

Z dôvodu konania cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2022 sa uskutoční úplná uzávierka parkovísk. 


Doba uzávierky, ktorá sa mení: parkovisko na Rybníkovej ul. , parkovisko na Radlinského ulici, parkovisko na Vajanského ulici (pod hradbami) budú uzatvorené od 12. 09. 2022 od 23.59 h do 14. 09. 2022 do 21.00 h. 

Doba uzávierky, ktorá sa nemení: úplná uzávierka miestnych ciest na uliciach Trstínska, Hospodárska, Zelený kríčok,  Štefánikova, Hlavná, Dolné Bašty, Halenárska, J. Hollého Jerichova, Invalidská,  Rybníkova, Radlinského, Divadelná, Bučianska, Pieštanská  14. 09. 2022 od 12.00 h do 21.00 h

Úsek a dĺžka uzávierky: parkovisko na Rybníkovej ul. , parkovisko na Radlinského ulici, parkovisko na Vajanského ulici – pod hradbami a úplná uzávierka miestnych ciest na uliciach Trstínska, Hospodárska, Zelený kríčok, Štefánikova, Hlavná, Dolné Bašty, Halenárska, J. Hollého Jerichova, Invalidská,  Rybníkova, Radlinského, Divadelná, Bučianska, Pieštanská  

Popis a dĺžky obchádzky: obchádzková trasa bude vyznačená  prenosným dopravným značením.
 

7.9.2022 8:45