Občan

Zoznam nájomcov v reštituovaných domoch - Ulica A. Žarnova 5282/27, Trnava

Vlastník reštituovaného domu na Ulici A. Žarnova 5282/27
Ing. Vladimír Belohlávek, Ľubomír Belohlávek, Dušan Belohlávek

Meno priezvisko nájomcu

Výpoveď z nájmu daná nájomcom od vlastníka nehnuteľnosti

Žiadosť podaná na MsÚ

Rozhodnutie o bytovej náhrade vystavené

Pridelená bytová náhrada

Mária Zvolenská rod. Korvasová

20. 9. 2012

28. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Zamietnutá bytová náhrada

 

13.2.2013 15:34