Občan

Zoznam nájomcov v reštituovaných domoch - Ulica Hlavná 20, Trnava

Vlastník reštituovaného domu Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Nám. SNP 7, Trnava

Meno priezvisko nájomcu

Výpoveď z nájmu v zmysle zákona daná dňa

Žiadosť podaná na MsÚ

Rozhodnutie o bytovej náhrade vystavené

Pridelená bytová náhrada

Ing. Daniel Škoda a Ing. Katarína Škodová, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

24. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Ondrej Pukanec a Jana Pukancová, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

20. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Jaroslav Plank a Božena Planková, Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

20. 8. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Peter Pavlovič a Renáta Pavlovičová, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

19. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Marta Pechanová, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

29. 3. 2012

25. 6. 2012

S jednou obytnou miestnosťou

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Monika Hlbocká, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

24. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

JUDr. Ján Benko a Anna Benková, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

26. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Ing. Peter Páleník a Darina Páleniková, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

24. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Stanislava Halásová, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

28. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Ing. Beata Čerešňáková, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

6. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Mária Tolarovičová, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

17. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Katarína Farkašová a Ján Farkaš,  bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2012

27. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Lucia Áčová a Peter Áč, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2010

21. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Jana Bednárová, bytom Hlavná 20/52, TT

13. 3. 2010

19. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Je v konaní súdne pojednávanie vo veci neplatnosti výpovede z nájmu

Ing. Roman Blaha, bytom Hlavná 20/52, Trnava

Nebola daná výpoveď z nájmu vlastníkom nehnuteľnosti

28. 9. 2012

Vystavíme v lehote v zmysle zákona 260/2011 Z.z.

Zamietnutá bytová náhrada rozhodnutím dňa 11. 12. 2012

 

13.2.2013 15:28