Občan

Zoznam nájomcov v reštituovaných domoch - Ulica Kalinčiakova 1, Trnava

Vlastník reštituovaného domu na Ulici Kalinčiakova 1, Trnava
– Ing. Jozef Zemko; Ing. Pavol Zemko

Meno priezvisko nájomcu

Výpoveď z nájmu v zmysle zákona daná dňa

Žiadosť podaná na MsÚ

Rozhodnutie o bytovej náhrade vystavené

Pridelená bytová náhrada

Alžbeta Rajkovičová, bytom Kalinčiakova 1, TT

23. 9. 2011

21. 11. 2011

17. 2. 2012

Byt s jednou obytnou miestnosťou

Zora Kupcová, bytom Kalinčiakova 1, TT

23. 9. 2011

Lehota na podanie žiadosti v zmysle zákona bola do 30. 9. 2012, žiadosť nebola podaná nájomcom na MsÚ

 

 

Andrej Grossmann, bytom Kalinčiakova 1, Trnava

23. 9. 2011

Lehota na podanie žiadosti v zmysle zákona bola do 30. 9. 2012, žiadosť nebola podaná nájomcom na MsÚ

 

 

 

5.10.2012 15:32