Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov pre starobných a predčasných starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa

2.12.2019 14:34

 
Chcete vedieť, čo je nové?