Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov pre starobných a predčasných starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave

30.6.2020 13:06

 
Chcete vedieť, čo je nové?