Občan

Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov pre starobných a predčasných starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave k 01. 01. 2021

11.1.2021 16:16

 
Chcete vedieť, čo je nové?