Občan

ZŠ s MŠ M. Gorkého hľadá prevádzkového zamestnanca do školskej jedálne

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

v zástúpení  riaditeľky školy Ing. Beáty Krajčovičovej  ponúka pracovné miesto:  

prevádzkový zamestnanec v školskej jedálni pri základnej škole  

Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu: ZŠ s MŠ, Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava  prípadne mailom: info@zsmg.trnava.sk

Kontakt: Ing.  Beáta Krajčovičová, tel. č. : 033/32 36 861

Nástupihneď na dobu určitú - zástup dlhodobej PN, práca na 1 zmenu: pondelok - piatok, práca je vhodná aj pre dôchodcu 

Pracovná  náplň:  PČ: 01.01.04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárenských výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám. 

Platové podmienky:   Určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy : PT 1 /stupeň 14 vo výške: 686,50 eur, neskôr osobný príplatok.

 

28.9.2021 10:54

 
Chcete vedieť, čo je nové?