Občan

ZŠ s MŠ M. Gorkého ponúka pracovné miesto: účtovníčka personalistiky a miezd

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

v zastúpení  riaditeľky školy Ing. Beáty Krajčovičovej  

ponúka pracovné miesto:

účtovníčka personalistiky a miezd 

Žiadosť spolu so životopisom, osobným dotazníkom, vzdelaním a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte  e-mailom: info@zsmg.trnava.sk v termíne do 12.11.2021. Vybraných uchádzačov o zamestnanie pozveme na výberové konanie, ktoré bude mať formu osobného pohovoru s riaditeľkou školy.

Požadované vzdelanie: ÚSO ekonomický smer , prípadne vyššie odborné vzdelanie, práce s PC (napr. Yves program )

Nástup:  po vzájomnej dohode na dobu určitú - zástup dlhodobej PN, práca na 1 zmenu: pondelok - piatok

Pracovná náplň : PČ: 01.05.05 samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy a tiež odbornej práce na úseku personálnej práce. 

Platové podmienky:   Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. .Stupnica platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platná od 1.1.2020. Platová trieda podľa vzdelania a náročnosti práce.

Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy : PT 5 /stupeň 14 vo výške: 830,50 eur, neskôr osobný príplatok

Kontakt: Ing. Beáta Krajčovičová,  e-mail: info@zsmg.trnava.sk                      

3.11.2021 7:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?