Občan

ZŠ s MŠ M. Gorkého ponúka voľné pracovné miesto vedúcej školskej jedálne

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava  

ponúka voľné pracovné miesto:

vedúca školskej jedálne v MŠ

Kontakt: Ing. Beáta Krajčovičová, riaditeľka školy
                tel. č. : 033/ 32 36 861
                sekretariát, tel. č. : 033/32 860,  mail: info@zsmg.trnava.sk
Na spomínaných kontaktných údajoch je potrebné si dohodnúť pohovor s riaditeľkou školy.                                                 
Požadované vzdelanie:
- úplne  stredné odborné vzdelanie
-  ekonomický smer, stravovanie
Doklady: žiadosť o prijatie do pracovného  pomeru, životopis, maturitné vysvedčenie, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov zápočet praxe. 
Nástup: od 16. augusta 2021  
Práca na 1 zmennú prevádzku (plný úväzok) 6.30 h – 14.30 h.
Pracovná pozícia je na dobu neurčitú.
Plat  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a NV SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov  v platovej triede 5/st. 14 = 830,50 €+ riadiaci príplatok. 
Náplň práce: PČ: 01.05.01 - Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.

21.7.2021 14:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?