Občan

Zverejnená informácia o podaní žiadosti na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Komerčno-podnikateľská zóna Trnava, Mikovíniho - Zelenečská ulica

Dňa 4.oktobra 2018 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená informácia o podaní žiadosti na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Komerčno-podnikateľská zóna Trnava, Mikovíniho - Zelenečská ulica“. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kópia žiadosti bude zverejnená do doby právoplatného ukončenia konania. Dokument je prístupný na stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/komercno-podnikatelska-zona-trnava-zelenecska-mikoviniho-ul-

4.10.2018 13:27

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?