Občan

Zverejnená informácia o podaní žiadosti - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Novostavba skladovej haly Trnava“, Seredská cesta, Trnava – Modranka, na pozemku parc.č: 387/42, 387/123, 387/124 – objekt, 387/125 – inžinierske siete

Dňa 03. septembra 2019 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená informácia o podaní žiadosti - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Novostavba skladovej haly Trnava“, miesto stavby: Seredská cesta, Trnava – Modranka, na pozemku parc.č: 387/42, 387/123, 387/124 – objekt, 387/125 – inžinierske siete. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokument je prístupný na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavno-predajne-centrum-merkury-market-trnava-vystavno- predajna-hala

3.9.2019 15:45

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?